Väälkumi häim, genom urskog och berg

Saara Norrgrann och Frédéric Tranchand vann Kvarkenträffen och Konungens Ringar 2016. Frédéric, förste fransman att vinna tävlingen, fick också en kompassros gjord av Malax IF:s Elof Holmlund. (Foto: Håkan Jäntti)

Tack, alla – för Kvarkenträffen 21–23 juli 2016

Här stämningsbilder från

Söderfjärden,

Kuckus

och Björknäs

Välkomna åter, med friskt humör, 20–22.7.2017!


En gång om året
stiger ett tre dagar långt äventyr
ur havet.

I skogarna kring världsarvet
frodas kontroller
för hela familjen.

Alla belönas
med gåvor ur naturen.

Musiken lever.

Välkomna
till Korsholm, Vörå, Malax och Vasa.